19521004 - Gotländska tekniker

Gotländska tekniker
på studiebesök
på "Gute".

Gotlands tekniska klubb hade sitt årligen återkommande höstmöte i går och deltagarna fick därvid stifta bekantskap med en hel del gotländska tekniska nyheter, bl. a. det nya godshanteringssystemet på »Gute». Konsul Walberg och trafikinspektör C. E. Ekman fungerade som ciceroner. Konsul Walberg redogjorde för det nya systemet med kontainers och truckar som avsevärt underlättar arbetet med lossning och lastning. En tredjedel av dessa kontainers finns i Visby, en tredjedel ombord på Gute och en tredjedel i Stockholm. Vad lastningen angår så tar ett arbete som tidigare krävt fyra och en halv timmar nu endast 20 min. i anspråk och som bäst har man kommit upp till en kapacitet av 66 ton i timmen. Vad utrustningen ombord på Gute angår så har den ju bommar och inte kranar, detta för däckslastens skull, »Gute» har ofta s. k., skrymmande sådan, jordbruksmaskiner etc. Deltagarna delades sedan upp i två grupper för en rundvandring på hamnområdet och därvid fick man också se den manuella delen av godshanteringen, d. v. s. »pappersexercicen» som nu centraliserats till godsmagasinet på hamnen. Den nya radaranläggningen på »Gute» fick också del av intresset.
Förutom hamnen besöktes också det nya mejeriet, som demonstrerades av riksdagsman Ahlsten och dir. Rollman, samt det i veckan invigda fryshuset, vilket visades av disp. Pettersson och föreståndaren Ronström.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre