19521004 - Travfinal på Skrubbs

Travfinal på SkrubbsGotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre