19521004 - RÖDA KVARN. An american in Paris.

RÖDA KVARN. An american in Paris.
och Indianerna anfaller.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre