19521004 - ROYAL. UBÅT 39.

ROYAL. UBÅT 39.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre