19521004 - Gotlands artillerikår.

Gotlands artillerikår.

MB har i enlighet med k. mats beslut förordnat styckjunkare Ahlqvist som kasernunderofficer vid kåren fr.o.m. den 1 okt. Styckjunkare Eklund som beviljades avsked med förtidspension — han hade sökt och även erhållit ovannämnda befattning — har placerats i en vakant beställning.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre