19521004 - Gotlands infanteriregemente.

Gotlands infanteriregemente.

I furirskolan vid I 11 deltar från regementet korpralerna Hoas och Hedman.
— Korpralskolan vid I 18 förlägges till 3 komp. med kapten Ljunggren som skolchef. Till samma kompani förlägges furirskolan för musikpersonal vid I 18.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre