19521004 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till den sista vilan. vigdes på fredagen i Östra gravkapellet stoftet efter avlidne köpmannen Karl Ström, Visby. Akten inleddes med att musikfanjunkaren Ernst Pettersson till fiol utförde Sicilienne av von Paradis, varefter sjöngs psalmen .586: 1. Officiant var domkyrkoadjunkten Sten-Erik Wihiborg, som vid båren talade med utgångspunkt från 1 Sam. 20: 3. Sedan jordfästningen ägt rum på ritualenligt sätt sjöngs psalmen 586: 4, 5 och hr Pettersson spelade till sist Händels Largo. Kistan bars därefter ut ur kapellet, medan musikdirektör Siedberg utförde sorgemusik till orgel, och sänktes i graven på Södra kyrkogården.

Stoftet efter lantbrukaren Uno Jakobsson, Vestris i Tingstäde, fördes på torsdagen till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Tingstäde kyrka, där många vänner till den avlidne samlats. Officiant var kyrkoherde E. Björlander, som i sin betraktelse utgick från ett ord i Johannes evangelium och talade tröstens ord till de sörjande. Akten omslöts av psalmerna 572 och 367 och musiken utfördes av organisten Lennart Olsson. Vid kransnedläggningen talade lantbr. Sten Forslund o. disp. Nils Person som nedlade kransar från kommun, TingstädeHejnum jordbrukskassa och Tingstäde mejeri. En krans från Tingstäde hembygdsförening nedlades av hr Ivar Widange och en från Tingstäde polisdistrikt av polisman Anders Boström. Efter jordfästningen hölls en minnesstund i Gazeliigården.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre