19521004 - Dödsfall

Dödsfall

Lärarinnan vid Örebro stads folkskolor fröken Julia Axén har hastigt avlidit i sitt hem kort efter det att hon besökt en sammankomst i Olaus Petri församlingshem.
Hon var född 1873 och bördig från Gotland. Efter lärarinneexamen i Kalmar 1895 kom hon till Örebro 1900, blev ordinarie 1902 och kvarstannade i denna tjänst, tills hon avgick med pension. Med henne bortgick en idealisk lärarinna, som var hängiven sitt kall. I teckningsundervisningen var hon långt före sin tid. Hon var konstnärligt begåvad och hade oljemålning som hobby. Varmt kyrkligt intresserad tillhörde hon Olaus Petri kyrkliga syförening. Närmast sörjande är syster och svåger samt systerbarn.

Efter en längre tids sjukdom avled i går lantbrukaren. Henry Berg, Kvie i Väte, i en ålder av 45 år. Han brukade sedan många år fädernegården och efterlämnar minnet av en duktig jordbrukare och en rejäl och präktig man. Närmast sörjes han av maka, en son och två döttrar samt en syster.

Musikdirektör Harald Cederwall, Norrköping, har avlidit i en ålder av 57 år.
Han var född i Strövelstorp, Kristianstads län. Efter organist- och kantorsexamen i Växjö 1915 avlade han organist- och musiklärareexamen vid Musikhögskolan år 1920. Efter vikariat i bl. a. Stockholm, Vadstena och Visby blev han 1921 musiklärare vid Norrköpings h. a. läroverk samt 1923 organist i S:t Olaikyrkan.
Närmast sörjande är maka och dotter.

Änkefru Julia Gustavsson, Hägvide i Lärbro, har avlidit i en ålder av 90 år. Hon var född i Östergarn och ingick 1901 äktenskap med hr Nicklas Gustavsson. Under den senaste tiden har hon vårdats på Mariahemmet i Visby. Närmast sörjande är barn och barnbarn samt broder.Gotlänningen
Lördagen 4 oktober 1952
Nr 230
Årgång 69
Lösnummer 20 öre