19521006 - Julia Hultgren

Julia HultgrenGotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre