19521006 - Förlovade.

Förlovade.

Åke Lindgren Edla Liljegren
Hejde    Lokrume
Den 4/10 1952

Lars-Erik Nilsson Lisbeth (Litta) Olofsson
Vetlanda    Visby
Klintehamn den 4 okt. 1952.

Stadstjänsteman Johan Karlsson Anne Mattsson
Stockholm    Visby
Lörd. den 4/10 1952.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre