19521006 - Kyrkligt.

Kyrkligt.

Till kontraktsprost i Västerbottens norra kontrakt har utnämnts kyrkoherde H. Carlsson, Burträsk, bördig från Gothem.

Visby domkapitel anhåller hos k. m:t att medgivande lämnas till fortsatt anställande av en stiftsadjunkt i Visby stift.



Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre