19521006 - Kungainsamlingen i Visby.

Kungainsamlingen i Visby.

Hemksyddsledarna i Visby har välvilligt åtagit sig att inom vederbörligt hemskydd insamla medel till  Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur.
Denna insamling pågår och har hittills resulterat i att åtskilliga listor med gott resultat redovisats. Många listor återstå emellertid ännu oredovisade. Med anledning härav riktas en vänlig anmaning till de hemskyddsledare, som ännu icke avslutat insamlingen, att om möjligt redovisa listorna till civilförsvarsexpeditionen, Rådhusplan 3, Visby, under veckan 6-11 oktober eller allra senast tisdagen den 14 oktober.
Expeditionen är öppen vardagar kl. 09.00-11.00 och kl. 12.00-15.00.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre