19521006 - Förlovning

Förlovning

mellan hr Lars-Erik Nilsson, Vetlanda, och fröken Lisbeth Olofsson, Visby, dotter till lantbrukaren Artur Olofsson och hans maka, Valla, Klintehamn.

mellan stadstjänsteman Johan Karlsson, Stockholm, och fröken Anna Mattsson, Visby;

mellan jordbruksbitr. Åke Lindgren, Forsa i Hejde, och fröken Edla Liljegren, dotter till byggmästaren Johan Liljegren och hans maka, född Andersson, Annexen i Lokrume.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre