19521006 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på torsdag f. hem.-äg. Jakob Jakobsson, Kajsarve i Hejnum. Jubilaren, som tidigare innehaft en del kommunala och andra förtroendeuppdrag, har även varit verksam som sågare vid Hejnum gamla sågbolag.

SJUTTIOFEM ÅR fyller i dag sjöingenjör C. L. Greek, Nässjö. Han är född i Nässjö. Vid 12 års 'ålder började han arbeta på fabrik, och år 1896 mönstrade han ut till sjöss. Efter att ha arbetat vid mekaniska verkstäder i Gävle och Stockholm gick hari till sjöss igen med engelska och amerikanska fartyg för att förtjäna pengar till fortsatta studier vid sjöbefälsskolan i Malmö. Där avlade han maskinistexamen 1904 och sjöingenjörsexamen 1906. Efter att ha tjänstgjort som maskinbefäl i svenska ångfartyg var han under tolv år maskinmästare vid Visby cementfabrik och gick sedan åter till sjöss som maskinbefäl. År 1944 gick han i land för gott. Han har i åtta år varit ombudsman i Maskinbefälsförneingen i Malmö.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag fru Elin Amalia Söderberg, Fardume i Rute.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag muraremästaren Edvard Larsson, Svarvare i Klinte. Jubilaren är en glad och trevlig person, präktig både som arbetsledare och kamrat.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag åkeriägare Knut Persson, Follingboväg 45, Visby. Jubilaren tillbringar högtidsdagen på fastlandet.

Hem.äg. Erik Larsson, Hägleips i Hejde, fyller på torsdag femtio år.

På torsdag fyller lantbr. Albert Westöö, Vestös i Hall, femtio år,Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre