19521006 - Hyllningar

Hyllningar

Folkskollåraren Axel R. Sundahl, Visby, blev på sin 70-årsdag föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. En lång rad av deputationer från offentligt håll framförde sina lyckönskningar och överlämnade vackra blomsteruppsatser. Först i raden kom Föreningen Visby Södra Församlingshem genom pastor Nils Öberg. Från Gotlands distrikt av Sv. Nykterhetsvårds-förbundet uppvaktade gasverkseldaren Edvin Malmkvist samt dir. Gust. Engström, från länsnykterhetsnämnden red. Bertil Kahlgtröm och länsnotarie Erik Rönquist, från Visby stads pensionsnämnd kamrer Ebbe Östman, från styrelsen för stadsbiblioteket adjunkt Daniel Glansholm, från föreningen »Gnistan» red. Arthur Nilsson, från templet S:t Hans posttjänsteman David Nyström och från Arbetarföreningen och dess föreläsningsanstalt skräddarmästare Gust. Arvidsson. Även logen Oskars minne gratulerade liksom dess byggnadsstyrelse och Hansabiografen, de sistnämnda genom folkskoleinspektör Gösta Allvin. Dessutom uppvaktade vänner och forna lärarkamrater med blommor och presenter. Ett 60-tal telegram inströmmade under dagens lopp, och på kvällen gav jubilaren med maka middag för släkten.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre