19521006 - Magne Pettersson

Magne Pettersson
slog specialisterna i DM-fälttävlan.

Dahlin, Strandberg, Jolby och Joachimsson militära mästare.
Årets DM i fälttävlan både civilt och militärt avgjordes i går i trakterna av Tingstäde, Othem och Hangvar med mål vid Ihreviken. Som segrare i den krävande tävlingen utgick Magne Pettersson, Slite IF, som därmed var den förste »civile», som bröt militärens segerrad. Lagmästerskapet gick till Visborgs OK genom A. Dahlin, F. Magnusson och G. Almqvist.

I hällande regn
samlades de tävlande vid Rosarfve i Tingstäde, där 55 av 87 ställde upp till start. Första momentet var orienteringslöpningen. Banan som var c:a 12,5 km kan betecknas som medelsvår. Första kontrollen — en åsspets — ställde till med en del svårigheter. Andra kontrollen en myrspets vållade inga bekymmer likaså tredje som var en vägvinkel. Fjärde kontrollen en myrspets vållade en del besvär enär det fanns flera småmyrar i närheten, den femte och sista kontrollen — en liten inäga — torde ha spikats av samtliga. Bland favoriter som kom bort kan nämnas T. Blomér, Bro, som inte kunde komma överens med åsspetsen, likaså Berglund, KA 3.

Magne och Anders utan prickar.
Nästa gren var punktorienteringen, där det gällde att pricka in 6 punkter. Banan mätte c:a 3 km och kan betecknas som bra. Varje mm fel gav 2,4 poängs tillägg, Magne Pettersson och Anders Dahlin stod för bravaden att klara samtliga punkter utan tilllägg, övriga hade mellan 5-30 mm fel. Tiden för punktorienteringen inräknades i löptiden för orienteringen och här var F. Nyberg den klart bäste med tiden 1.57.50. Sune Andersson hade 2.10.15 och F. Magnusson 2.11.00. Sista gren var skjutning, där 3 skjutstationer skulle passeras. 6 skott skulle avlossas på varje station. Första målet 1/4 fig på 120 m torde icke ha vållat något större besvär. Andra målet en »japan» på 180 m visade sig vara svårbemästrad. Många bedömde här avståndet till 300 m och lyckades inte träffa med något skott. Sista målet en 1/6 fig på 100 m klarade de flesta bra. Bridén, KA 3, lyckades här bäst med fullträff i samtliga mål. Magne Pettersson, Slite, var näst bäst med 2 bommskott. Varje bommskott gav här 3 poängs tillägg. Skjutstationerna var ordnade på ett utomordentligt sätt.

ANDERS DAHLIN, VOK,
som fick en välförtjänt seger i
MDM, och genom denna en andra-
placering i den civila klassen.

Skjutningen avgjorde.
Förste man i mål vid halv 12-tiden var K. Berg, Roma, med startnummer 8, men minuterna efter anlände nr 32 F. Magnusson, VOK, som därmed ledde tävlingen en god stund, men från banan rapporterades att nr 65 M. Pettersson var på väg mot mål och att han lyckats bra på punktorienteringen. Återstod således skjutningen, men Magne gjorde inga misstag, endast 2 bommar och därmed var Magnusson slagen med 24 poäng! A. Dahlin som småmissat en del under orienteringsmomentet hade chansen att slå Magne men fick bara skjuta en bom om han skulle ha chansen till seger. Det blev 4, Anders belade därmed andra plats i tävlingen.
En eloge till tävlingens äldsta deltagare G. Jolby och S. Strandberg, båda 44 år, som trots det miserabla vädret vågade sig ut för att taga ett nappatag med sina betydligt yngre medtävlare.
Prisutdelningen förrättades av överstinnan Haquinus med biträde av kapten Ljunggren. De tävlandes tack framfördes av kapten Silven för en väl genomförd tävling. Banläggare hade varit kapten Ljunggren, vilken kan känna sig nöjd med sin dag. För arrangörskapet i övrigt stod I 18, som skötte detta på ett utomordentlig sätt.
Sture.

DM:
1.) M. Pettersson, Slite 141,75 poäng,
2.) A. Dahlin, VOK, 149,00;
3.) S. Andersson, VAIK, 157,95;
4.) F. Magnusson, VOK, 165,10;
5.) F. Nyberg, Bro, 168,50;
6.) K. Berg, Roma, 170,25;
7.) H. Lawergren, Roma, 172,10;
8.) G. Almqvist, VOK, 174,35;
9.) K. E. Pettersson, Vall, 178,6;
10.) B. Hörnen, VOK, 184,8;
11.) J. Silven, A 7,
12.) N. Löfgren, Bro,
13.) J. E. Pettersson, VOK,
14.) S. Wirbirig, A 7,
15.) G. Johansson, I 18,
16.) C. Petterssons Bro,
17.) K. Fernestam, VAIK,
18.) A. Olin, VAIK,
19.) B. Söderlund, VOK,
20.) J. Mörrby, Väskinde.

Lag: VOK (A. Dahlin, F. Magnusson, G. Almqvist) 488,5, 2.)Bro SK 572,90, 3.) Visby AIK 585,65.

MDM:
Klass A:
1.) Överfurir Strandberg, A 7, 253 poäng.

Klass B:
1.) kapten Silven, A 7, 189,15;
2.) Styckjunkare Olin, A 7, 214,35;
3.) Kapten Fohlin, FIG," 366,95.

Klass C:
1.) Kapten Dahlin, I 18, 149,0 poäng,
2.) Furir Andersson, A 7 157,95;
3.) Överfurir Magnusson, I 18, 165,10;
4.) Sergeant Almqvist I 18, 174;35;
5.) Sergeant Pettersson I 18, 191,75;
6.) Sergeant Wirbing, A 7,
7.) Sergeant Johansson, I 18,
8.) Furir Fernestam, A 7,
9.) Furir Söderlund, I 18,
10.) Sergeant Gurmundsson, KA 3.

Lag: I 18, 886,60 poäng, 2.) A 7, 969,40. Klass D:
1.1 Vpl. Joachimsson, A 7, 267,65 poäng, 2.)Vpl. Andersson, A 7, 269,45.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre