19521007 - ALL JAKT

ALL JAKT

samt åverkan å skog och gröda på våra marker inom Slite köping, Lärbro, Hellvi, Rute, Bunge, Fårö, Östergarn, Västerhejde, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Hangvar och Fleringe socknar förbjudes vid laga ansvar.
Slite Cement och Kalk Aktiebolag.
Aktiebolaget Visby Cementfabrik.
Aktiebolaget Gotlands Kalkverk.
Aktiebolaget Ruteverken.
Bläse Kalkbruk.



Gotlänningen
Tisdagen 7 oktober 1952
Nr 232
Årgång 69
Lösnummer 20 öre