19521010 - Bråkmakare på festplats

Bråkmakare på festplats
fick 3 mån. villkorligt.

Gårdagens Allekviating upptog förutom det i gårdagen tidning relaterade traktorfylleriet, två andra rattfyllerimål. För den ene som kör i diket blev det en månad, fängelse, i det andra fallet hade blodprovet misslyckats, där meddelas dom senare.

Till en månads fängelse dömdes H. V. Karlsson för rattfylleri. Han hade kört av vägen i Follingbo och blodprovet visade 1,0 promille, men vid förhöret hade det framkommit att han tillsammans med ett par kamrater druckit ur en liter sprit två timmar före körningen. Dessutom var skatten inte betald på bilen.

Det anda rattfyllerimålet gällde en person, som utan körkort med bilen oregistrerad, oförsäkrad, obetald skatt famförde den berusad, därtill var bensinen uppblandad med fotogen. Svar. ville emellertid inte vara med om att fordonet klassades som bil utan han ville kalla det traktor. Han bestred att han var olämplig att framföra bil, då han under dagen druckit högst 15 cl plus fem flaskor klass I. Ännu mer invecklat var målet genom den omständigheten att blodprovet misslyckades, men vittnena hävdade att den åtalade var olämplig att framföra bil. Dom meddelas om 14 dagar.

3 mån. villkorligt blev domen för en yngling som uppträtt berusad på festplatsen i Ekeby, dessutom var han åtalad för förargelse, våldsamt motstånd samt våld mot tjänsteman. Han hade förtärt en hel del sprit, då han kommit i delo med en annan person. Polisen kom till platsen, men då satte han sig till motvärn och slet sig loss. En polisman som grep honom igen fick mottaga flera slag. Åklagaren hemställde att ovillkorligt straff skulle utdömas, men rätten ansåg med hänsyn till att svaranden inte var dömd förut att man kunde gå med på en prövotid av tre år.

Två personer var instämda för vårdslöshet i trafik. De hade mötts på vägen mellan Visby och Klintehamn, varvid deras lastbilar hade hakat i varandra och båda hade kört i diket. Åklagaren hävdade att ingen av förarna vidtagit de åtgärder som krävdes.
Den ene lastbilsföraren dömdes till 10 db, medan den andre fick 40 db. den senares dom ingick ett tillgrepp av en oljekanna i en gård som han hade besökt.
Dessutom avkunnades domar i ett 10-tal mindre trafikrhål.Gotlänningen
Fredagen 10 oktober 1952
Nr 235
Årgång 69
Lösnummer 20 öre