19521010 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på måndag f. vägarbetaren Lars Petter Henriksson, Rosarve i Tingstäde. Han är född i Rute och kom i unga år till Tingstäde där han var med om fästningsbygget. Han har också arbetat med järnvägsbygget till Lärbro och kanalbygge. På senare år har han arbetat hos vägförvaltningen.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag fru Selma Larsson, maka till div.arb. Elof Hansson, Pejnarve i Levide.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag f. hemmansägaren Alfred Hansson, St. Sutarve i Hamra. Han är född vid St. Sindarve men kom genom giftermål till St. Sutarve där han så småningom övertog svärfaderns gård. Hansson har gjort sig känd som en duktig och arbetsam man och har därför fått mottaga en del allmänna uppdrag. Han har sålunda varit kyrkvärd och i bostadsstyrelsen är han ännu ledamot.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Wanda Åkesson, maka till rektor Albin Åkesson, Sicklings i Klinte. Hon är född i Kristianstad och kom tillsammans med maken till Klintehamn 1925. Fru Åkesson, som i sin krafts dagar var sånglärarinna vid Högre folkskolan i Klintehamn, har gjort sig känd som en vänsäll mäniska och har vunnit allmän aktning i bygden.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Linda Olsson, maka till f. chaufför Sigurd Olsson, Mickelgårds i När. Hon är född i Rone. Fru Olsson är medlem i Rödakorskretsen.

På måndag fyller fru Anna Jakobsson, maka till lantbr. Oskar Jakobsson, Smiss i Gerum, femtio år. Hon är född i Levide.

Femtio år fyller på onsdag vaktmästarinnan fru Alice Nilsson, Nystugo i Tingstäde. Hon är född i Endre och är maka till kyrkovaktmästaren Karl Nilsson.
Före sin anställning vid järnvägen skötte fru Nilsson mathållningen vid Tingstäde skolkök och var ännu tidigare under ett tiotal år kocka på flera svenska fartyg som gick på såväl svenska som utländska hamnar. Omtyckt är hon av såväl arbetskamrater som förmän där hon varit anställd. Hon är också en mycket varm naturvän, intresserad av blommor och fåglar.Gotlänningen
Fredagen 10 oktober 1952
Nr 235
Årgång 69
Lösnummer 20 öre