19521011 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på tisdag f. hemmansäg. Adolf Söderman, Bjärges i Silte. Hr Söderman, som är äldste församlingsmedlemmen i Silte, är född i Öja. I unga år for han vida omkring i världen som båtsman. Så småningom ingick han äktenskap och slog sig då ned som hemmansägare i Silte. Den gamle, som bl. a. varit kyrkvärd och innehaft en del andra förtroendeuppdrag i hemsocknen, är varmt religiös och var i sin krafts dagar en av stöttepelarna inom Evang. Fosterlandsstiftelsen på södra Gotland. För sin höga ålder är han ovanligt pigg. Han vistas dagligen uppe och klarar upp en del småsysslor hemma på gården.

ÅTTIOFEM ÅR fyller i morgon f. snickaren Petter August Jakobsson, Medebys i Fleringe.

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag förre fiskförsäljaren Niklas Oskar Nyman, Öndarve i När. Åttioåringen, som är född i Guldrupe, har i ett trettiotal år åkt omkring i gårdarna och sålt fisk, varför han gjort sig allmänt känd i bygden.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag fru Emma Hammarström, maka till förre lantbrukaren Vilhelm Hammarström, Flyktingstorp i Follingbo. Fru H., vars make i många år fungerade som kyrkovaktmästare i församlingen, har bl. a. under en längre tid skött gravarna på kyrkogården. Hon har också gjort sig känd som en mycket duktig och arbetsam kvinna.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Eugenia Carlsson, Klinte i Follingbo. Fru Carlsson, som är änka efter arbetaren Rickard Carlsson, och innehar ett litet ställe vid Klinte, har gjort sig känd som en präktig och duktig kvinna.

Fru Nanny Wollert, Lindeväg 14, Visby, fyller på tisdag sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag f. fotografen fru Märta Johansson, född Berglund, Nygatan 55, Visby.

På tisdag fyller slaktaren Karl Håkansson, Vible i Västerhejde, sextio år. Jubilaren, som är född i Visby, har i många år varit anställd vid Andelsslakteriet och erhöll för några år sedan Patriotiska sällskapets medalj för lång och trogen tjänst.

Byggmästaren Olof Gunnar Larsson, Stora Velinge i Buttle, fyller på torsdag sextio år. Hr Larsson, som är född i Buttle, kom efter slutad skolgång ut i förvärvsarbete i byggnadsbranschen och blev 1915 sin egen. Jubilaren har också anförtrotts en del kommunala och andra allmänna uppdrag, bl. a. i kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, taxerings- och nykterhetsnämnderna. Vidare har han varit med i hemsocknens brandstodsförening.

FEMTIO ÅR fyller i morgon magasinsarbetaren Otto Valfrid Karlsson, Pilhagsvägen i Visby.

Femtio år fyller på tisdag hemäg. Sigurd Ahlberg, Bjärby i Sjonhem, Han är född i Endre men har i åtskilliga år varit bosatt i Sjonhem.

Fröken Anna Mattsson, Lingsarve i Vamlingbo, fyller på tisdag femtio år. Femtioåringen, som är född i Vamlingbo, har i många år varit anställd som affärsbiträde i Kurt Linds firma i socknen. Hon tjänstgör även som vaktmästare i baptistkapellet.Gotlänningen
Lördagen 11 oktober 1952
Nr 236
Årgång 69
Lösnummer 20 öre