19521013 - 2.114 besökare på 41 möten.

SLU:s PROPAGANDADAG:

2.114 besökare på 41 möten.
285 nya medlemmar invaldes.

SLU:s propagandadag var i går anordnad över hela landet under parollen »Aktiv ungdom ger bygden liv» med propagandamöten inom de flesta SLU-avdelningarnas områden. För Gotlands vidkommande gav denna propagandakampanj, som samtidigt utgör en speciell upptakt för höstens och vinterns arbete, ett mycket gott resultat, omtalar ombudsman Arvid Andersson vid ett samtal.

Sålunda kan noteras, att 41 avdelningar hade ordnat möten, en hel del av dessa under lördagskvällen och någon avdelning tidigare under den gångna veckan. Dessa 41 möten var besökta av 2.114 ungdomar, och organisationen hade glädje att kunna se 285 nya medlemmar sluta upp i SLU:s arbete. På samtliga möten förekom anföranden av medlemmar inom distriktet, såväl pojkar som flickor.
Mötena och de nya medlemmarna var fördelade inom de olika kretsarna enligt följande: Norra kretsen 8 möten och 73 medlemmar, Mellersta kretsen 6 möten, 24 medlemmar, Västra kretsen 8 möten, 41 medlemmar, Östra kretsen 8 möten, 69 medlemmar, Sydvästra kretsen 5 möten, 44 medlemmar och Södra kretsen 6 möten, 34 medlemmar.
De högsta siffrorna på antalet nya medlemmar i de olika avdelningarna uppvisar När med 15, Lärbro med 13, Tingstäde, Hejde, Ala-Buttle och Kräklingbo med vardera 12, Lokrume och Fröjel-Klinte med 11 vardera samt Stenkyrka, Halla-Sjonhem, Hemse-Alva, Linde-Lojsta, Grötlingbo och Hablingbo-Silte med 10 nya medlemmar vardera. Från många avdelningar framfördes den uppfattningen att det går att få än fler nya medlemmar. En del ungdomar vill ju avvakta något innan de ansluter sig och en del hade inte tillfälle att komma till mötet i fråga.
En mindre del av distriktets avdelningar var förhindrade av en eller annan anledning att ordna möten under den gångna veckan, men samtliga dessa håller sina möten kommande lördag eller söndag. Dessa avdelningars antal uppgår till 10, varför resultatet för hela distriktetkommer att få ett än bättre utseende sedan dessa möten hållits, slutar hr Andersson, även om man får vara nöjd med det hittills nådda resultatet. Detta är nämligen det bästa som uppnåtts på länge, vilket vittnar om att ungdomen fortfarande och i ökad omfattning är intresserad av och sluter upp kring SLU och dess verksamhet på skilda områden.Gotlänningen
Måndagen 13 oktober 1952
Nr 237
Årgång 69
Lösnummer 20 öre