19521013 - Bröllop

Bröllop

Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Follingbo och Träkumla, då lantbrukaren Eric Hagvall, Kallings i Follingbo, och fröken Ingrid Collberg, dotter lantbrukaren Herman Collberg, Kallings, och hans maka, född Hallgren, vigdes av kyrkoadjunkt N.-H. Mårdh. Vigseln förrättades i Follingbo kyrka, som vackert smyckats för högtiden. Efter vigseln sjöng Follingbo-Akebäck kyrkokör under ledning av fru Eva Mårdh »Jag lyfter mina händer».
Bruttbonde var polisman Axel Hagvall, Västerhejde, och bruttöverska fru Gerd Franzen, Träkumla, värd och värdinna lantbrukaren Henning o. fru Ruth Widen, Vallbys i Hogrän. Spelmän var Bäckstädarna. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Elsie Collberg — Henry Olsson, Barbro Widen - Bo Erik Nilsson, Gerd Johansson — Bertil Wedin, Margareta Widen — Bo Nilsson, Irene Olsson — Erik Jakobsson, Evy Jakobsson — Sven Franzen, Barbro Hellström — Gustaf Olofsson. Gunilla Sanden och Lars-Olof Franzen fungerade som brudnäbb, och lilltärna och lillmarskalk var Inger Lett och Bernt Fransen.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag hos brudens syster och svåger, riksdagsman och fru Franzen, Anglarve i Träkumla, för ett 80-tal inbjudna. Under middagen hölls tal av bl. a. Vigselförrättaren, bruttbonden, värden, riksdagsman Franzen och kyrkvärd Hans Endrell. När steken bars in spelade Bäckstädarna »staikstrik». Vid kaffet talade brudgummens kusin, hr Arne Nyberg, Stockholm. Under dagens lopp anlände ett 100-tal telegram. På kvällen hyllades brudparet med le-ven och salut av de många som kommit för att se brud, varjämte ett ståtligt fyrverkeri avbrändes.

I Fleringe kyrka vigdes i går lantbrukaren Arne Ahlqvist, Risungs i Rute, och fröken. Gertrud Kihlen, Utöja i Fleringe. Vigselförrättare var brudens konfirmationslärare prosten Anders Hedvall. Vid orgeln tjänstgjorde kantor Bo Lindqvist, Fårösund. Företrädda av tre spelmän anlände bröllopsföljet till kyrkporten. Vid inträdet i kyrkan spelades Ulfvåsamarsch av Söderman. Rute och Bunge kyrkokörer utförde under ledning av brudens fader, organist C. J. Kihlen, »Hör när tempelsången stiger» och »Härlig är jorden». När brudparet lämnade kyrkan spelades Midsommarnattsdrömmen av Mendelssohn.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var: Anna-Stina Kihlen — Thure Ahlqvist, Gunvor Kihlen — Sven Ahlqvist, Ingegerd Karlsson — Ragnar Ahlqvist, Ingegerd Lind — Kurt Lundgren, Marianne Engfeldt — Lars-Olof Johansson, Gertrud Borkman — Per-Erik Johansson, Adela Pettersson — Kjell Lind. Brudnäbb var Anna-Stina Kihlen. Bruttöverska var fru Britta Kihlen, Fleringe, och bruttbonde godsägare Gustaf Rassing, Halner i Bro. Som värd och värdinna fungerade hr Gösta Österdahl, Visby, och fru Signe Claesson, Fleringe.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag vid Utöja. Tal hölls av prosten Anders Hedvall, godsägare Gustaf Ras-sing och brudens fader. Ett 60-tal telegram anlände. Mycker folk hade på kvällen samlats för att se brud och brudparet hyllades med leverop, salut och fyrverkeri.

I Visby domkyrka vigdes i lördags ingenjör Rolf Erixon, Finspång, och fröken Vivi-Ann Tuftströin, Visby. Vigselförrättare var domkyrkokomminister Nils Öberg.

I lördags vigdes i Visby domkyrka folkskolläraren Sture Hartberg, Stenkumla, och fröken Lilian Sjölin, dotter till vaktman Gustaf Sjölin och hans maka, Fårösund. Vigseln förrättades av domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg.
Brudparet upvaktades av fyra par tärnor och marskalkar: Kerstin Hart-berg — Gustav Adolf Sjölin, Karin Jakobsson — Karl Uno Wallin, Ulla Wallin — Per Bendelin, Ellen Pettersson — John Mörrby. Brudnäbb var Gunilla Sjölin.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på rest. Liljehornet. Som värd och värdinna fungerade hr Helge Junivik och fru Astrid Sjölin, Visby. Ett 30-tal telegram upplästes och tal hölls av värden, brudens fader, en marskalk och handl. E. Wallin, Bro.

Genom borgerlig vigsel vigdes i lördags den 11 oktober journalist Gösta Klintberg, Visby och barnsköterskan Siri Sollerman, Visby, dotter till målarmästaren Paul Sollerman och hans maka Dagny, Klintehamn. Vigselförrättare var rådman Thor Ödin.
 Gotlänningen
Måndagen 13 oktober 1952
Nr 237
Årgång 69
Lösnummer 20 öre