19521014 - Gotlands län har 16 tätorter

Gotlands län har 16 tätorter
med över 200 innevånare.

STOCKHOLM tisdag (PRK). I statistiska centralbyråns redogörelse för 1950 års allmänna folkräkning, vars första del nu föreligger, har man sammanställt en efter helt nya principer utarbetad förteckning över Landets tätorter och deras innevånarantal.

Vid tidigare folkräkningar utgick man i allmänhet från att det dels fanns s.k. administrativa tätorter, dvs. städer, köpingar och municipalsamhällen, dels ock icke administrativa sådana, vilka var belägna inom landskommuner.
De ändrade grunderna innebär att tätorternas avgränsning skett efter den faktiska bebyggelsen och icke efter administrativa gränser. En följd av dessa principer är att folkräkningen i åtskilliga fall redovisar flera tätorter och därjämte glesbebyggelse inom en och samma stad eller köping.
För hela landet redovisar folkräkningen 2.056 tätorter med tillsammans 4.660.360 innevånare. Av dessa tätorter var 16 belägna inom Gotlands län.
De gotländska tätorternas innevåarantal var: Visby. 14.383, Slite ?726, Fårösund 1.129, Klintehamn ?38, Hemse 704, Roma 518, Havdem 467, Vible 449, Ljugarn 313,Hergsvik 312, Stånga 294, Roma Bukby 267, Valleviken 257, Kappelshamn 222, Lärbro 222 och Högbro.Gotlänningen
Tisdagen 14 oktober 1952
Nr 238
Årgång 69
Lösnummer 20 öre