19521014 - Kvinnornas samarbetskommitté

Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar hade i söndags sin första sammankomst på Fårö, som mottog med strålande sol och intresserade åhörare. Fru Anna Broström hälsade välkommen, varefter landshövdingskan Hovgard höll ett anförande om vikten av att kvinnorna frivilligt engagerade sig i försvaret. Så visades film och sen var det kaffedrickning.
Nästa sammankomst blir som tidigare nämnts på Condis i Klintehamn i kväll kl. 19.30, den 16 oktober blir det möten kl. 14 i IOGT-lokalen i Lärbro (för Lärbro och Hellvi socknar) och kl. 19.30 på Fritidshemmet i Fårösund (för Bunge socken med Fårösunds samhälle). Nästa vecka blir det sammankomst tisdagen den 21 oktober kl. 14 i Prästgården, Kräklingbo (för Kräklingbo, Anga och Ala socknar) och kl. 19.30 samma dag i Bygdegården, Östergarn (för Östergarn och Gammelgarn) . Torsdagen den 23 oktober blir det sammankomst kl. 14 i Bygdegården i Lokrume (för Bro, Fole och Lokrume socknar) och kl. 19.30 i Gazeliigården, Tingstäde (för Stenkyrka, Tingstäde och Martebo socknar).Gotlänningen
Tisdagen 14 oktober 1952
Nr 238
Årgång 69
Lösnummer 20 öre