19521015 - ROYAL - Svindlande Rymder

ROYAL - Svindlande Rymder

RALPH RICHARDSON
ANN TODD
NIGEL PATRICK
JOHN JUSTIN
DINAH SHERIDAN
Regi: David Lean. Manua: T. RattiganGotlänningen
Onsdagen 15 oktober 1952
Nr 239
Årgång 69
Lösnummer 20 öre