19521016 - Dödsfall

Dödsfall

F. kyrkvaktmästaren i Fleringe Karl Fredrik Björklund avled i går i den höga åldern av 87 år. Han var född i Bunge och lämnade vid 15 års ålder hemmet och tjänade först hos dåvarande kyrkoherde Köhler i Bäl. Han vistades även en tid i Hejnum, där han ingick sitt första äktenskap. Under sex års tid bodde han i Endre, där han köpte ett mindre .ställe, men dessförinnan hade han hunnit med att några år vara statare vid Halner i Bro. Under sex år var han därefter verksam i Stenkyrka dels som biträdande klockare, dels som gårdskarl och kusk hos prosten Reuser. Efter hustruns död flyttade han till Fårö, där han vistades omkring två år, och ingick där sitt andra äktenskap, kom sedan till Ahrs bruk och därefter till Bläse kalkbruk, där han arbetade dels som kalkbrännare, dels som diversearbetare. Sedan han blivit änkeman för andra gången flyttade han till Fleringe, där han fick anställning som kyrkvaktmästare, en befattning som han innehade i flera år och skötte på ett förtjänstfullt sätt.
Närmast sörjes den bortgångne av barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt en syster.Gotlänningen
Torsdagen 16 oktober 1952
Nr 240
Årgång 69
Lösnummer 20 öre