19521017 - Sanatorieläkarna.

Sanatorieläkarna.

Lettiska läkaren Alvine Balgodis har förordnats att från 1 december under tre år vara underläkare vid Follingbo sanatorium på Gotland.Gotlänningen
Fredagen 17 oktober 1952
Nr 241
Årgång 69
Lösnummer 20 öre