19521018 - RÖDA KVARN - BLONDIE BIFFEN och BANANEN.

RÖDA KVARN - BLONDIE BIFFEN och BANANEN.
Det roliga svenska lustspeletGotlänningen
Lördagen 18 oktober 1952
Nr 242
Årgång 69
Lösnummer 20 öre