19521018 - Dödsfall

Dödsfall

Lantbrukaren Theodor Jacobsson, Lickershamn i Stenkyrka, avled natten till i dag på ortopediska kliniken vid Norrbackainstitutet i Stockholm i en ålder av 62 år. Han opererades för ett par veckor sedan och var nu på bättringsvägen då en blodpropp ändade hans liv. Den bortgångne var född i Lickershamn, där han ägde och brukade en gård. Vid sidan av dennas skötsel ägnade han sig åt fiske. Sedan ett flertal år var han kyrkvärd. Han efterlämnar minnet av en arbetsam, omtyckt och präktig man.
Närmast sörjes han av maka Matilda, född Pettersson, fyra söner, Martin, elektriker, Einar, kommunalanställd i Visby, Ingvar, typograf på Gotlänningen, och Bertil, affärsbiträde i Visby, två döttrar, Margit, gift med lantbrukaren Einar Åkerblom, Stenkumla, o. Greta, som vistas i hemmet, sonhustru och barnbarn samt en broder, lantbrukaren Sigurd Jacobsson, Lickershamn.

Nära 84 år gammal avled i går fröken Maria Eriksson, St. Klintegårda i Väskinde. Hela sitt liv har hon tillbragt på den gamla släktgården, först hos sina föräldrar, lantbrukaren Elof Eriksson och hans maka, född Gardsten, och sedan hos isin syster, gift Forslund, och hennes familj. Hon har varit en stilla och tillbakadragen person, som huvudsakligen ägnat sig åt det dagliga arbetet. Hon sörjes närmast av tvenne syskon, hr Teodor Eriksson, Visby, och fru Bina Forslund, Väskin-de, samt syskonbarn.

I en ålder av 49 år avled i går fru Anna Maallin, Kyrkbjärs i Gothem. Den bortgångna var född i Gothem och änka efter jordbruksarb. Emil Maallin. Hon hade under en längre tid varit sjuklig och vårdats på sjukhus. Närmast sörjande är dottern Dagny och sonen Arne, åldrig moder, fru Emma Johansson, Gothem, samt syskon.

Fru Elin Gardberg, född Engbom, Ljugarn, avled i går, 77 år gammal. Hon var född i Ljugarn o. efterlämnar minnet av en omtyckt hemmets kvinna. Närmast sörjes hon av make, f. hem.-äg. Arvid Gardberg, fyra döttrar, Signe, maka till telegrafist Hans Wallin, Ljugarn, Vera, maka till montör Egon Pettersson, Ljugarn, Märta, bosatt i Stockholm, och Sally, som vistas i hemmet.

I en ålder av 82 år avled natten till i dag f. banvakten Karl Niklasson, Lännaplan 1 F, Visby. Han var född i Blekinge och kom 1894 som arbetare till Roma sockerbruk. Ar 1901 blev han banvakt vid GJ och tjänstgjorde först i Bjärges, varifrån han 1921 fick transport till Othem. Han avgick 1926 från sin befattning och sysslade sedan med trädgårdsskötsel, i vilket yrke han förvärvat stor skicklighet. Efter att hå varit bqsatt i Lärbro flyttade han för några år sedan till Visby. Nykterhetsman sedan unga år nedlade han ett uppskattat arbete inom IOGT. Gladlynt och öppen till sitt väsen förvårvade han under årens lopp många vänner.
Närmast sörjer han av två söner, Nils, stationsföreståndare i Slite, och Sven, föreståndare för Konsum i Rote- bro, fyra döttrar, Annie, maka till arbetsförmedlingsförestånd. Sven Grödberg, Slite, änkefru Edit Kahlström, Slite, Elisabeth, bosatt i Stockholm, och Palma, delägare i firma Cedergren & Erikssons eftr., Visby, samt sonhustrur och barnbarn.Gotlänningen
Lördagen 18 oktober 1952
Nr 242
Årgång 69
Lösnummer 20 öre