19521020 - Guldrupedamer vann

Guldrupedamer vann
i samariternas sluttävlan.

Vid hemvärnssamariternas distriktstävlan i Hejde i går hemförde de fyra fruarna Gunvor Öhman, Kally Olofsson, Anna-Greta Sandelin och Lisa Viman från Guldrupes första lag, segern, tätt följda av Fåröborna. Det förstnämnda laget erhöll 58 p. av 60 möjliga och det senare 55,5 p. alltså endast några poängs skillnad. Men den egentliga skillnaden var väl kanske att det »klaffade» bäst för Guldrupedamerna i går.
Vädrets makter ville inte gå med på någon minskning i regnandet, men det förde helt visst en tanke med sig på att en hemvärnssamarit alltid skall finnas'på sin post, även om det skulle råka droppa lite grann från ovan.
Intresset för samaritverksamheten har, varit mycket stort och inom varje Röda korskrets har bårlag satts ihop, deltagit i uttagningstävlingen och klarat sig med växlande framgång.
I finalen i går gavs också möjlighet att se med vilken flinkhet några sämariter kunde föra en svårt skadad soldat från slagfältet på en i all hast i ordningställd bår av dennes kläder. Poängskalan var också tämligen jämn, vilket visar att varje samarit går upp i sift arbete med hela sitt hjärta och försöker att göra så gott hon eller han kan — det finns faktiskt också manliga samariter.
Tävlingen, vilken var förlagd till Hejde med start och mål vid skolan, hade tidigare upplagts av kapten Palmgren från I 18, och var i stort sätt lika de övriga. Det kan dock nämnas att orienteringen denna gång ej var på tid, vilket annars tidigare varit fallet. Det uppskatta- des kanske mest av alla mor-mödrar som var med i tävlingen, då de kanske inte hade »så go kondis i u rännä som de yngre töisar» som en av damerna uttryckte sig.
Genomgående var alla lagen relativt bra, förklarade kapten Palmgren, men det klickade kanske för en del. Man satte i misstag repet för långt ner så att detta snärjde till om halsen på den uppstoppade gubben, när denne i en bår skulle hissas upp ur en grop, och slösade kanske bort allt för lång tid på att söka skydd i terrängen med sårade vid flyglarm, allt detta var detaljer som obönhörligen, satte sittspår i stationsledarens protokoll. Men av felen blir man vis, och kanske man till nästa års tävling tar till högre betygspoäng.

Gott humör.
Humöret var det allra bösta och när det första laget vid tiotiden kom i mål började man så smått cliskutera om vem som möjligen skulle ta hem segern för året. I skolan hade man förutseende riog ordnat med ett marketenteri och många var de som tog igen sig vid ett glas varm mjölk och bullar efter väl förrättat värv ute i terrängen.
Bland åskådarna såg man bl. a. generalmajor Ivar Backlund, vilken förklarade sig vara fullt nöjd med samariterna och deras kunskaper. När samtliga lag lyckligt anlänt i mål tog man igen sig en stund varefter kyrkoherde Bernt Bergdahl höll gudstjänst i kyrkan. Därefter förrättade distriktssekreterare kapten Hugo Struve prisutdelning. Vid en kopp kaffe i skolan gick kapten Palmgren igenom de tävlandes fel och brister i de olika tävlingsmomenten. Han förklaradeäven att han var mycket nöjd med dagen och' hoppades att man även under kommande år skulle träffas till dylika tävlingar. Den annars tidigare bestämda cykelorienteringen i höst blev tyvärr inställd. Bland nyheter- na kunde han tala om att man nu allmänt även korn att gå över till Holger Nilsen-metoden vid livräddning, tidigare hade man tillämpat schäfermetoden, men denna kommer alltså att efterträdas .av den förra. Därefter förklarade -kapten Struve årets tävlingar avslutade och nämnde då bl. a. att det inte bara gällde att vinna vid dessa tävlingar utan det viktigaste var att man lärde sig något.

Prislista:
1) Guldrupe lag 1 58 p.,
2) Fårö 55,5 p.,
3) Barlingbo 54,5 p.,
4) Gothem lag I 53 p.,
5) Levide lag I 52,5 p.,
6) Ekeby 52 p.,
7) Guldrupe 51 p.,
8) Martebo 49 p.,
9) Väskinde 49 p.,
10) Sproge 48,5 p.,
11) Vänge 48 p.,
12) Slite 48 p., (samtliga vandringspris),
13) Lokrume lag IF 47,5 p.,
14) Levide lag II 47 p.,
15) Halla lag I 46,5 p.

C:son.Gotlänningen
Måndagen 20 oktober 1952
Nr 243
Årgång 69
Lösnummer 20 öre