19521021 - Närsån har svämmat över.

Närsån har svämmat över.
Flera gårdar kringflutna.

De senaste veckornas rikliga nederbörd har medfört att Närsån svämmat över, varvid flera bostadshus blivit mer eller mindre kringflutna av vatten. På ett par håll står vattnet nu endast 25 cm under golven i bostäderna.
— Det har regnat så gott som oavbrutet sedan den 2 oktober, berättar man på telefonstationen i När vid ett samtal med Gotl., och det gör att situationen nu börjar likna den som ibland uppstår under vårflödet. En sådan översvämning på en höst som den vi nu råkat ut för har vi inte haft sedan i september 1913, då ån efter en dygnslångt häftigt regn också svämmade över. Men då dröjde det inte länge förrän vattnet sjönk undan. Nu ser det betydligt värre ut. Vi är så gott som helt kringflutna — vattnet står cirka 25 cm under golvet — och för att kunna komma ut till landsvägen har vi varit tvungna ått lägga ut en landgång. På åkern bakom boningshuset står vattnet så högt över morötterna och potatisen att man får använda pjöstövlar om man skall kunna ta sig ut på den. Hade man tillgång till en flatbottnad eka skulle man mycket väl kunna använda den ...
Det är emellertid inte bara på telefonstationen som man har känning av översvämningen utan så är också fallet beträffande flera fastigheter i närheten, vilka är mer eller mindre kringflutna. Det är klart att den ovanligt rikliga nederbörden främst är orsak till översvämningen, men då ån är igenslammad av sand och dy och närmast liknar ett dike är det nödvändigt att den rensas och breddas så att den kan ta emot de vattenmängder, som kommer från ovanliggande marker.Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244
Årgång 69
Lösnummer 20 öre