19521021 - FOLLINGBO

FOLLINGBO

Vid kyrkostämma i Follingbo i lördags beslöt man sänka den kyrkliga utdebiteringen med 30 öre från 1.60 kr till 1.30 kr. Sänkningen är närmast föranledd av det ökade antalet skattekronor, 7.839 mot fjolårets 7.145, samt en del skattelindringsbidrag.
Den årliga avsättningen av 6.000 kr till kyrkorestaureringsfonden förekommer även i nya statförslaget. Fonden är därmed uppe i 25.000 kr, men en stor del av dessa pengar kommer att användas för att lägga om kyrktaket och justera värmeanläggningen.
Även i Akebäck beslöt man sänka skatten 30 öre på kyrkostämma på söndagen. Den kyrkliga utdebiteringen blir nu 1 krona mot förutvarande 1.30 kr. Även här är det närmast det ökade antalet skattekronor, 2.656 mot fjolårets 2.039, som föranlett skattesänkningen tillika med skattelindringsbidraget.Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244
Årgång 69
Lösnummer 20 öre