19521021 - FLERINGE

FLERINGE

Kyrkostämma hölls på söndagen under ordförandeskap av kantor C. J. Kihlén. Klockaren Inge Lantbom hade begärt retroaktivt dyrtidstillägg med 20 procent från den 1 jan. 1952 vilket också beviljades. Kyrkostämman beslöt att klockaren i bidrag till telefonavgift skulle få 50 kr, i år emellertid 25 kr. Vidare beslöts att med de ovannämnda nytillkomna utgiftsposterna godkänna kyrkorådets förslag till utgifts- och inkomststat för kyrkan för 1953.Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244
Årgång 69
Lösnummer 20 öre