19521022 - RÖDA KVARN - Affären Cicero.

RÖDA KVARN - Affären Cicero.

James Mason, Daniélle Darrieux, Michael Rennie.Gotlänningen
Onsdagen 22 oktober 1952
Nr 245
Årgång 69
Lösnummer 20 öre