19521023 - Ingen skadad vid explosion

Ingen skadad vid explosion
i Lärbro skola.

En explosion inträffade i morse vid halvniotiden i Lärbro skolbygge. Explosionen var dock inte av någon allvarligare art, enda skadan som uppstod var ett par krossade fönsterrutor.

Explosionen inträffade under det att man höll på med att lägga in golvplattor. Plattorna sättes fast med varm asfalt och troligen har en burk med asfalt blivit för het, så att den exploderat. Statspolisen har varit på platsen för undersökning.Gotlänningen
Torsdagen 23 oktober 1952
Nr 246
Årgång 69
Lösnummer 20 öre