19521023 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

NITTIOTVÅ ÅR fyller på måndag änkefru Ida Engelhardt, Björkome i Väskinde. Hon är bördig från Örebro och är sedan många år änka efter lantbrukaren Gustav Engelhardt.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag fru Alma Jakobsson, maka till f. hemmansägaren Reinhold Jakobsson, Medebys i Lye. Hon är född i Havdhem och kom för snart femtio år sedan till Lye. Religiöst intresserad har hon varit medlem av Lye missionsförening alltsedan denna bildades och inom syföreningen har hon förtjänstfullt medverkat.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag småbruksägaren Hjalmar Pettersson, Hallegårda i Halla. Han har tidigare varit bosatt i Ardre.

På måndag fyller änkefru Hilda Wahlgren, Bringsarve i Eskelhem, sjuttiofem år. Hon är född vid Bringsarve och änka efter lantbrukaren Hjalmar Wahlgren. Jubilaren har tillhört metodistförsamlingen.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag lantbrukaren Karl Jakobsson, Gannor i Lau.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Annie Jakobsson, maka till lantbrukaren och fiskaren Gustav Jakobsson, Maldes i När. Hon tillhör Rödakorskretsen.Gotlänningen
Torsdagen 23 oktober 1952
Nr 246
Årgång 69
Lösnummer 20 öre