19521024 - Svan vållade strömavbrottet?

Svan vållade strömavbrottet?

Det var troligen en svan som orsakade strömavbrottet i måndagskväll. I Stångamyr hittade man nämligen en död svan under kraftledningen och denne var svedd på vingarna och har troligen flugit mot kraftledningen.Gotlänningen
Fredagen 24 oktober 1952
Nr 247
Årgång 69
Lösnummer 20 öre