19521025 - Dikningsföretagen.

Dikningsföretagen.

Lantbruksstyrelsen har tilldelat Närs dikningsföretag i Tingstäde kommun statsbidrag med 3.350 kr och statslån med 4.230 kr.



Gotlänningen
Lördagen 25 oktober 1952
Nr 248
Årgång 69
Lösnummer 20 öre