19521025 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Stoftet efter f. klockaren Karl Fredrik Björklund vigdes på fredagen till griftero i Fleringe kyrka. Då processionen inkommit i kyrkan, spelade kantor Gustav Kihlén Preludium c-moll av Chopin. Sedan ps. 58: 1-2 sjungits höll officianten prosten Anders Hedwall ett gripande griftetal med utgång från orden »Herren låter sin tjänare fara i frid» och förrättade därefter jordfästningen. Akten avslutades med ps. 403: 7-9. Under sorgemusik utbars kistan därpå ur kyrkan och sänktes i graven. Mycket blommor smyckade den bortgångnes sista vilorum.
Efter jordfästningen samlades begravningsgästerna till en minnesstund i folkskolan. Innan gästerna skildes åt, sjöngs gemensamt »Herre signe du och råde».

En högtidlig jordfästning ägde i går rum i Ardre kyrka, då stoftet efter fru Elin Gard berg, Ljugarn, vigdes till den sista vilan. Efter en andaktsstund i sorgehuset fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att organisten Thore Siltberg, Ala, utförde sorgemusik på orgeln. Sedan ps. 479 sjungits höll kyrkoherde Harry Sjögren griftetal och förrättade jordfästningen. Efter begravningsmässan sjöngs ps. 552: 7-8, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven. Vid denna nedlades en vacker blomstergärd och till sist sjöngs en psalm.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Anna Mallin, Gothem. Den högtidliga akten, som ägde rum i Elimkapellet, inleddes med unison sång samt sång av en damkör. Pastor A. Nordell, Slite, höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter ytterligare sång av kören utbars kistan och fördes i procession till kyrkogården, där gravsättningen skedde. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd. Från Gothems baptistförsamling nedlade lantbr. Gustav Sandborg en kranas och vidare nedlades kransar från Follingbo patientförening och från kamrater på sanatoriet.Gotlänningen
Lördagen 25 oktober 1952
Nr 248
Årgång 69
Lösnummer 20 öre