19521027 - RÖDA KVARN - Flykt genom öknen.

RÖDA KVARN - Flykt genom öknen.
John Wayne.Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249
Årgång 69
Lösnummer 20 öre