19521027 - ROXY - Åsa-Nisse på nya äventyr.

ROXY - Åsa-Nisse på nya äventyr.
John Elfström, Artur Rolén.Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249
Årgång 69
Lösnummer 20 öre