19521027 - Silverbröllop

Silverbröllop

Silverbröllop firas i dag av Alice och Henning Wetterlund, Norrbys, Follingbo.Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249
Årgång 69
Lösnummer 20 öre