angfartyget_gotland-1868.jpg

19521027 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på torsdag änkefru Katarina Kristiansson, Gervalds i Vamlingbo. Hon är änka efter kyrkvärden och lantbrukaren Olof Kristiansson. Fru Kristianssons kännetecken har alltid varit ordning och reda och hon är varmt religiös. Under hälsans dagar saknades hon sällan när församlingen firade gudstjänst i sin kyrka.

SJUTTIO ÅR fyller i morgon f. stationskarlen Gottfrid Liljegvist, Brömsebroväg 7, Visby.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fröken Maria Fagerlund, Smiss i När. Hon är bördig från Estland.

Lantbrukaren Karl Löfgvist, Allekvia i Vallstena, fyller på torsdag sextio år. Han är född i Hejnum.Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249
Årgång 69
Lösnummer 20 öre