19521028 - Gotland Runt. Stånga.

Gotland Runt.

STÅNGA
Baptistförsamlingen hade den 19 okt. höstofferhögtid. Till talare hade kallats förutvarande pastor Konrad Engvall m. fru från Norrtälje. Offerinsamlingen steg till kr 1.675.
Den 26 okt. var dophögtid anordnad. Det var fem ungdomar, som då döptes och förenades med församlingen. Predikan hölls över ämnet: Dopet i Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn enl-Rom. 6: 3-11. Pastor Lagerstrand predikade och döpte. Sångarna sjöng. En strålande högtidsdag och fullt hus.Gotlänningen
Tisdagen 28 oktober 1952
Nr 250
Årgång 69
Lösnummer 20 öre