19521029 - Lärbro hoppas få bygga ålderdomshem

Lärbro hoppas få bygga ålderdomshem
nästa höst, skatten sänkt med 1:55.

Nästa häst hoppas kommunalmännen i Lärbro storkommun, att ålderdomshemsbygget skall kunna påbörjas. Man har satt av medel tidigare till detta bygge, och i 1953 års stat har man tagit upp inte mindre än en halv miljon, men ritningarna är ännu inte klara, och när man kommit så långt återstår naturligtvis byggnadstillståndet.

— Det planerade ålderdomshemmet skall byggas på kommunens mark alldeles intill Lärbro kyrka, den s. k. Prästgårdsåkern, berättar kommunalnämndens ordförande hr Emanuel Eriksson för Gotl., och man har räknat med att det skall rymma 15 platser. Siffran kan synas liten, men erfarenheten från andra kommuner tyder på att detta antal bör räcka. Så räknar vi också med att få bygga pensionärshem för sådana gamla som kan sköta sig själva. Visserligen blir det dyrare att bygga pensionärshem, men driften blir ju desto billigare, eftersom där inte behövs någon vårdpersonal.
Arkitekt Rinman har hand om ritningarna för ålderdomshemmet, och i staten för nästa år har vi satt av 500.000 kronor för detta bygge, därav ett lån på 300.000 kronor.
Det kan tilläggas, att kommunen försöker lösa åldringsfrågan också genom att annonsera efter familjer som är villiga att ta hand om äldre personer för hemvård.
Både Lärbro och Hellvi kan för nästa år notera en sammanlagd skattesänkning på 1:55, varav storkommunen bidragit med 1 krona. Utdebiteringen till kyrkan har i Lärbro och Hellvi fastställts till 95 öre, i Hangvar till 2:30 och i Hall till 3:30.
Tar man med landstingsskatten om 5:60, får Lärbro och Hellvi en sammanlagd utdebitering av 15:65 pr skattekrona, Hangvar 17 och Hall 18 kronor.Gotlänningen
Onsdagen 29 oktober 1952
Nr 251
Årgång 69
Lösnummer 20 öre