19521029 - Väskinde kyrka skall nu restaureras.

Väskinde kyrka skall nu restaureras.

Kyrkostämmorna i Väskinde pastorat har nu fastställt nästa års utdebitering. Väskinde och Bro beslöt båda uttaxera oförändrat 1 krona per skattekrona, och i Väskinde går som vanligt ,drygt hälften, dvs. 6.500 kr, till kyrkans restaureringsfond. Kyrkorådet har, av kyrkostämman i bemyndigats att snarast igångsätta restaureringsarbetet. Byggnadstillståndet är klart.
I Lokrume höjdes den föreslagna utdebiteringen från 70 till 75 öre, varvid den extra femöringen skall läggas till fonden för kyrkans restaurering. Vidare beslöt församlingen att 30 kr pr månad skulle utbetalas till postombudet för upplåtande av lokal under 1952 samt att klockaren skulle få ett dyrtidstillägg på 160 kr för samma år. Fole höjde utdebiteringen med 5 öre till 85 öre på hemställan av häradsskrivaren.
Pastoratsstämman har beslutat en oförändrad utdebitering av 70 öre pr skattekrona.Gotlänningen
Onsdagen 29 oktober 1952
Nr 251
Årgång 69
Lösnummer 20 öre