19521031 - Erstapräst besöker Gotland.

Erstapräst besöker Gotland.

Under tiden 3-9 november besökes Visby stift av pastorn vid Ersta diakonissanstalt Sven-Oscar Berglund, som därvid talar vid församlingsaftnar och andra sammankomster i Visby, Buttle, Tingstäde, Gothem, Hablingbo, Fröjel och Klinte.Gotlänningen
Fredagen 31 oktober 1952
Nr 253
Årgång 69
Lösnummer 20 öre