19521031 - Trio i Follingbo får medalj

Trio i Follingbo får medalj
på söndag av landshövdingen.

Tre kommunala förtroendemän i Follingbo kommer om söndag att få mottaga Svenska landskommunernas förbunds medalj, nämligen hemmansägarna Arvid Collberg, Hjalmar Hagvall och John Dahlström. Medaljerna kommer att överlämnas av landshövdingen vid en högtidlighet i anslutning till högmässan.

De tre medaljörerna kan uppvisa långa och vackra meritlistor över sitt arbete inom Follingbo socken.
Arvid Collberg har bl. a. varit ordförande i kommunalstämman i 29 år, ledamot i kyrkorådet i 23 år, ordförande i skolrådet i 10 år (ledamot i 18 och kassör i 8) , ordförande i kyrkostämman i 11 år och ordförande i familj ebidragsnämnden i 12 år, andra förtroendeuppdrag att förtiga.
Hjalmar Hagvall har bl. a. varit ordförande i fattigvårdsstyrelsen i 22 år, ledamot i valnämnden i 29 år, ledamot i arbetslöshetskommitten i 18 år samt ledamot i skolrådet i 15 år och kyrkorådet i 9 år.
Joh:s Dahlström slutligen har varit ordförande i kommunalnämnden i 20 år, i pensionsnämnden i 22 år och i kristidsnämnden i 13 år. Vidare har han varit vice ordförande i kyrkostämman i 8 ½ år samt ledamot i valnämnden i 14 år o. s. v.
Efter medaljöverIämningen i kyrkan följer ett samkväm i församlingsbaracken, där Bäckstädarna kommer att spela gotländska folklåtar och kontraktsprosten Axel Klint, som växt upp i Follingbo prästgård, lovat att i ett kåserande anförande ge några minnesbilder från det gamla Follingbo.Gotlänningen
Fredagen 31 oktober 1952
Nr 253
Årgång 69
Lösnummer 20 öre