19521101 - HANSA - Musketörernas söner.

HANSA - Musketörernas söner.
Cornel Wilde, Maureen O'Hara.Gotlänningen
Lördagen 1 november 1952
Nr 254
Årgång 69
Lösnummer 20 öre