19521104 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Selma Jakobsson, Lilla Varbos i Sanda. Hon är änka efter lantbrukaren Georg Jakobsson och makarna ha tidigare inhehaft en gård i Gerum. Nittioåringen, som bor hos en son, är de många åren till trots pigg och duktig.

ÅTTIOFEM ÅR fyller f. hem.-äg. Oskar Pettersson, Gudings i Alva, på torsdag. Han kom till Alva på 1920-talet från Levide, där han innehaft en gård. I Alva förvärvade han ett mindre ställe, där han alltjämt är bosatt.

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Hilda Johansson, Ekebys i Stenkyrka. Fru J., som är änka efter lantbrukaren Johan Johansson, vilken avled för många år sedan, bor hon hos en son.

SJUTTIOFEM ÅR fyller fru Augasta Magnusson, Norrbys i Follingbo, på torsdag. Fru M., som är småländska till börden, kom till Gotland 1894 och har sedan dess varit gutaön trogen. Hon har i sin krafts dagar haft enovanlig arbetsförmåga. På grund av sitt glada och humoristiska väsen har hon förvärvat många vänner.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fru Helny Pettersson, maka till lantbr. John Pettersson, Häffride i Burs. Sextioåringen, som är född i När, är ansluten till kyrkliga syföreningen.

Sextio år fyller på torsdag fru Anna Nilsson, Hablingbo. Jubilaren, som är småländska till börden, men korn till Hablingbo för många år sedan, är maka till förre vägarabetaren Emil pilsson, Bosarve. Hon har gjort sig känd som en arbetsam och duktig kvinna, som gjort sig allmänt omtyckt och uppskattad i sin omgivning.

Sextio år fyller i morgon länsskogvaktaren H. A. E. Englund, Vegby.
Han är född i Roma och har praktiserat i Värmland, Östergötland o. Bergslagen. Efter skogsskola 1917 och tjänstgöring som skogsinspektor i Blekinge antogs E. till länsskogvaktare i Älvsborgs län, där han sedan 1923 förestår Vegby distrikt.
E. har visat stort litterärt intresse o. som medarbetare för praktiska, reformer i pressen framfört många uppslag, bl. a. »Dagens eko» i radio.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Anny Lundgren, maka till lantbrukaren Ivan Lundgren, Sallmunds i Hamra. Hon har tidigare varit bosatt i Alva, därifrån makarna inflyttade till Hamra för några år sedan.

Mejeriarbetaren Georg Wikström, Prästgården, Dalhem, fyller på torsdag femtio år. Jubilaren, som tidigare bl.a. haft anställningar på fastlandet, har nu varit verksam på Hesselby mejeri omkring fem år.

I morgon fyller fru Alice Emilsson, Stux i Bunge, femtio år.Gotlänningen
Tisdagen 4 november 1952
Nr 256
Årgång 69
Lösnummer 20 öre